Từ khóa
BULONG - ỐC VÍT
DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY HÀNG CAO CẤP
DỤNG CỤ CẦM TAY DÙNG KHÍ NÉN
Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Sản phẩm nằm trong danh mục:
BULONG - ỐC VÍT -> BULONG LỤC GIÁC CHÌM

Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Liên hệ

Số lượng    

Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Đánh giá của bạn:
Lượt xem: 1928

 

Bulong lục giác chìm đầu trụ
Tiêu chuẩn 912
Cấp bền 12.9
Chất liệu bằng thép
Đường kính từ 3mm đến 30 mm " M3 - M30 "
Chiều dài từ 4mm - 200 mm "M4 - M200"
Bề mặt đen hoạt xi trắng

Kết quả hình ảnh cho lục giác chìm din 912

bulong_din912

tiu_chun_bulong_din912

Bảng giá sỉ 

LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRỤ TIÊU CHUẨN CẤP BỀN 12.9 / BL 912
Tên sản phẩmGIÁ / CON
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 0.5 phân 261
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 0.6 phân 232
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 0.8 phân 199
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 1 phân 200
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 1.2 phân 206
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 1.6 phân 212
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 1.8 phân 291
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 2 phân 216
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 2.5 phân 338
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 3 phân 414
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 3.5 phân 497
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 4 phân 609
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 4.5 phân 814
Lục giác chìm 912 / 3 ly x 5 phân 1,007
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 0.6 phân 233
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 0.8 phân 211
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 1 phân 219
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 1.2 phân 222
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 1.6 phân 240
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 1.8 phân 268
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 2 phân 257
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 2.5 phân 292
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 3 phân 339
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 3.5 phân 442
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 4 phân 510
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 4.5 phân 561
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 5 phân 708
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 5.5 phân 928
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 6 phân 1,143
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 6.5 phân 1,246
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 7 phân 1,613
Lục giác chìm 912 / 4 ly x 7.5 phân 1,776
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 0.6 phân 278
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 0.8 phân 292
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 1 phân 229
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 1.2 phân 238
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 1.6 phân 266
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 1.8 phân 304
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 2 phân 278
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 2.5 phân 333
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 3 phân 383
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 3.5 phân 488
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 4 phân 487
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 4.5 phân 606
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 5 phân 668
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 5.5 phân 800
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 6 phân 1,020
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 6.5 phân 1,180
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 7 phân 1,351
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 7.5 phân 1,765
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 8 phân 1,884
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 9 phân 1,965
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 9.5 phân 2,172
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 10 phân 2,210
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 13 phân 6,013
Lục giác chìm 912 / 5 ly x 15 phân 8,288
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 0.8 phân 299
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 1 phân 299
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 1.2 phân 322
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 1.6 phân 344
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 2 phân 396
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 2.5 phân 452
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 3 phân 508
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 3.5 phân 609
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 4 phân 640
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 4.5 phân 719
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 5 phân 751
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 5.5 phân 945
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 6 phân 891
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 6.5 phân 1,114
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 7 phân 1,215
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 7.5 phân 1,362
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 8 phân 1,335
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 9 phân 1,679
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 10 phân 1,853
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 12 phân 4,033
Lục giác chìm 912 / 6 ly x 15 phân 6,255
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 1 phân 631
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 1.2 phân 683
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 1.6 phân 668
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 2 phân 696
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 2.5 phân 776
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 3 phân 859
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 3.5 phân 969
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 4 phân 1,056
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 4.5 phân 1,346
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 5 phân 1,259
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 5.5 phân 1,582
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 6 phân 1,509
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 6.5 phân 1,952
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 7 phân 1,751
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 8 phân 1,998
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 9 phân 2,703
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 10 phân 2,490
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 12 phân 3,280
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 13 phân 3,899
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 14 phân 4,547
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 15 phân 5,194
Lục giác chìm 912 / 8 ly x 20 phân 8,437
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 1 phân 1,284
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 1.6 phân 1,192
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 2 phân 1,190
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 2.5 phân 1,279
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 3 phân 1,387
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 3.5 phân 1,615
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 4 phân 1,664
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 4.5 phân 1,811
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 5 phân 1,992
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 5.5 phân 2,323
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 6 phân 2,295
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 6.5 phân 2,895
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 7 phân 2,636
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 7.5 phân 3,196
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 8 phân 2,960
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 9 phân 3,435
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 10 phân 3,659
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 11 phân 4,317
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 12 phân 4,828
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 13 phân 5,185
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 14 phân 5,435
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 15 phân 5,713
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 16 phân 8,523
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 17 phân 10,191
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 18 phân 10,643
Lục giác chìm 912 / 10 ly x 20 phân 10,356
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 1.6 phân 1,744
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 2 phân 1,827
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 2.5 phân 1,829
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 3 phân 2,024
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 3.5 phân 2,226
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 4 phân 2,349
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 4.5 phân 2,550
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 5 phân 2,767
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 5.5 phân 3,453
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 6 phân 3,331
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 6.5 phân 4,156
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 7 phân 3,735
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 7.5 phân 4,563
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 8 phân 4,152
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 9 phân 4,566
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 10 phân 4,992
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 11 phân 5,652
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 12 phân 5,808
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 13 phân 6,626
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 14 phân 7,050
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 15 phân 7,427
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 16 phân 9,866
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 18 phân 13,651
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 20 phân 16,504
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 22 phân 21,025
Lục giác chìm 912 / 12 ly x 25 phân 23,831
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 3 phân 3,105
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 4 phân 3,676
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 5 phân 4,152
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 6 phân 4,956
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 7 phân 5,390
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 8 phân 6,094
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 9 phân 6,850
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 10 phân 7,199
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 12 phân 8,843
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 14 phân 10,366
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 15 phân 10,838
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 16 phân 12,086
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 18 phân 15,844
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 20 phân 22,608
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 22 phân 27,716
Lục giác chìm 912 / 14 ly x 25 phân 36,009
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 3 phân 4,014
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 3.5 phân 4,229
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 4 phân 4,558
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 4.5 phân 6,015
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 5 phân 5,514
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 5.5 phân 6,658
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 6 phân 6,094
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 6.5 phân 6,989
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 7 phân 7,055
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 7.5 phân 8,438
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 8 phân 7,743
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 9 phân 8,942
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 10 phân 9,119
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 11 phân 10,363
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 12 phân 10,782
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 13 phân 11,975
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 14 phân 12,544
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 15 phân 13,980
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 16 phân 14,967
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 18 phân 21,772
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 20 phân 26,031
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 22 phân 30,423
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 23 phân 30,708
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 25 phân 36,678
Lục giác chìm 912 / 16 ly x 30 phân 43,541
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 4 phân 8,164
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 5 phân 9,315
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 6 phân 10,557
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 7 phân 11,178
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 8 phân 13,041
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 10 phân 14,283
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 12 phân 19,872
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 14 phân 22,356
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 15 phân 22,977
Lục giác chìm 912 / 18 ly x 16 phân 26,703
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 4 phân 11,151
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 5 phân 11,799
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 6 phân 12,420
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 7 phân 13,662
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 8 phân 15,525
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 9 phân 16,146
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 10 phân 16,146
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 12 phân 20,493
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 14 phân 22,977
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 15 phân 23,598
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 16 phân 27,324
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 18 phân 33,534
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 20 phân 39,744
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 22 phân 52,164
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 25 phân 55,890
Lục giác chìm 912 / 20 ly x 30 phân 65,826
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 5 phân 16,146
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 6 phân 21,114
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 7 phân 22,356
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 8 phân 23,598
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 9 phân 26,703
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 10 phân 26,082
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 12 phân 29,808
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 15 phân 40,986
Lục giác chìm 912 / 22 ly x 20 phân 58,374
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 5 phân 23,147
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 6 phân 22,356
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 7 phân 26,082
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 8 phân 26,703
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 9 phân 29,049
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 10 phân 30,130
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 12 phân 32,292
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 14 phân 39,744
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 15 phân 43,470
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 16 phân 54,648
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 18 phân 56,511
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 20 phân 72,036
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 25 phân 80,424
Lục giác chìm 912 / 24 ly x 30 phân 105,417
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 8 phân 40,986
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 10 phân 48,438
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 12 phân 53,406
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 15 phân 64,584
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 18 phân 78,246
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 20 phân 83,214
Lục giác chìm 912 / 27 ly x 25 phân 117,990
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 8 phân 55,890
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 10 phân 80,730
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 12 phân 86,940
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 15 phân 93,150
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 20 phân 142,830
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 25 phân 155,250
Lục giác chìm 912 / 30 ly x 30 phân 217,350

 

PHẢN HỒI DỊCH VỤ

096 2237 058 - 0989 467 145

 


NIỀM ĐAM MÊ SÁNG TẠO CUỘC SỐNG.

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 124
Trong tuần: 890
Lượt truy cập: 62681586

CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK HẢI ÂU

MST: 0315395993

 Địa Chỉ: 8/16 PHẠM HÙNG, PHƯỜNG 4, QUẬN 8 TP.HCM
Thông tin liên hệ:
0905.812.791 (zalo)
096.2237.058 - Kim Tuyết
0399.115.788 - Trà Mi
0946.451.023 Diệu Hằng
0989.467.145 - Mr DUY
Email: vattuhaiau@gmail.com : websites:www.vattusi.com