Từ khóa
BULONG - ỐC VÍT
DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY HÀNG CAO CẤP
DỤNG CỤ CẦM TAY DÙNG KHÍ NÉN
DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY THÔNG DỤNG
Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Sản phẩm nằm trong danh mục:
BULONG - ỐC VÍT -> BULONG LỤC GIÁC NGOÀI

Bulong lục giác ngoài cấp bền 4.6 \

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Liên hệ

Số lượng    

Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá:  
Đánh giá của bạn:
Lượt xem: 1097

 

Bulong lục giác ngoài cấp bền 4.6 

Chất liệu bằng sắt

Đường kính từ 5mm - 30mm " M5 - M 30 "

Chiều dài từ 10 mm - 500 mm " M10 - M 500"

BẢNG GIÁ BULOOG XI TRẮNG REN SUỐT 
Bộ  = 1 tán + 1 bulong

 

QUY CÁCHTÊN SẢN PHẨM GIÁ / CONGIÁ / BỘ
5 LY Buloog xi trắng 5 ly x 1 phân76108
Buloog xi trắng 5 ly x 1.5 phân84117
Buloog xi trắng 5 ly x 2 phân94127
Buloog xi trắng 5 ly x 2.5 phân104137
Buloog xi trắng 5 ly x 3 phân114147
Buloog xi trắng 5 ly x 4 phân133165
6 LYBuloog xi trắng 6 ly x 1 phân107158
Buloog xi trắng 6 ly x 1.5 phân119170
Buloog xi trắng 6 ly x 2 phân133184
Buloog xi trắng 6 ly x 2.5 phân149200
Buloog xi trắng 6 ly x 3 phân163214
Buloog xi trắng 6 ly x 3.5 phân175226
Buloog xi trắng 6 ly x 4 phân189240
Buloog xi trắng 6 ly x 5 phân229279
Buloog xi trắng 6 ly x 6 phân255306
Buloog xi trắng 6 ly x 7 phân369420
Buloog xi trắng 6 ly x 8 phân396447
Buloog xi trắng 6 ly x 10 phân540591
Buloog xi trắng 6 ly x 12 phân615666
Buloog xi trắng 6 ly x 15 phân776827
8 lyBuloog xi trắng 8 ly x 1.5 phân217324
Buloog xi trắng 8 ly x 2 phân241348
Buloog xi trắng 8 ly x 2.5 phân271378
Buloog xi trắng 8 ly x 3 phân291397
Buloog xi trắng 8 ly x 3.5 phân332438
Buloog xi trắng 8 ly x 4 phân343450
Buloog xi trắng 8 ly x 5 phân412519
Buloog xi trắng 8 ly x 6 phân465571
Buloog xi trắng 8 ly x 7 phân587694
Buloog xi trắng 8 ly x 8 phân642749
Buloog xi trắng 8 ly x 10 phân806913
Buloog xi trắng 8 ly x 12 phân9601,067
Buloog xi trắng 8 ly x 15 phân1,1281,235
Buloog xi trắng 8 ly x 18 phân1,4211,528
Buloog xi trắng 8 ly x 20 phân1,5691,675
10 lyBuloog xi trắng 10 ly x 2 phân492715
Buloog xi trắng 10 ly x 2.5 phân533756
Buloog xi trắng 10 ly x 3 phân585809
Buloog xi trắng 10 ly x 4 phân677900
Buloog xi trắng 10 ly x 5 phân7821,006
Buloog xi trắng 10 ly x 6 phân8881,112
Buloog xi trắng 10 ly x 7 phân1,0521,276
Buloog xi trắng 10 ly x 8 phân1,1461,370
Buloog xi trắng 10 ly x 10 phân1,3871,611
Buloog xi trắng 10 ly x 12 phân1,6571,880
Buloog xi trắng 10 ly x 15 phân1,9752,198
Buloog xi trắng 10 ly x 18 phân2,2992,523
Buloog xi trắng 10 ly x 20 phân2,5142,737
12 lyBuloog xi trắng 12 ly x 2.5 phân683981
Buloog xi trắng 12 ly x 3 phân7181,016
Buloog xi trắng 12 ly x 4 phân8471,145
Buloog xi trắng 12 ly x 5 phân9771,276
Buloog xi trắng 12 ly x 6 phân1,1001,398
Buloog xi trắng 12 ly x 7 phân1,2981,596
Buloog xi trắng 12 ly x 8 phân1,4211,719
Buloog xi trắng 12 ly x 10 phân1,7492,047
Buloog xi trắng 12 ly x 12 phân2,0132,311
Buloog xi trắng 12 ly x 15 phân2,3572,655
Buloog xi trắng 12 ly x 20 phân3,2243,522
14 lyBuloog xi trắng 14 ly x 3 phân1,0931,540
Buloog xi trắng 14 ly x 4 phân1,2431,690
Buloog xi trắng 14 ly x 5 phân1,4021,849
Buloog xi trắng 14 ly x 6 phân1,5822,029
Buloog xi trắng 14 ly x 7 phân1,8022,249
Buloog xi trắng 14 ly x 8 phân1,9342,381
Buloog xi trắng 14 ly x 10 phân2,3572,804
Buloog xi trắng 14 ly x 12 phân2,6943,141
Buloog xi trắng 14 ly x 15 phân3,2593,706
16 lyBuloog xi trắng 16 ly x 3 phân1,5432,124
Buloog xi trắng 16 ly x 4 phân1,6722,253
Buloog xi trắng 16 ly x 5 phân1,9032,484
Buloog xi trắng 16 ly x 6 phân2,1292,710
Buloog xi trắng 16 ly x 7 phân2,3212,903
Buloog xi trắng 16 ly x 8 phân2,6223,203
Buloog xi trắng 16 ly x 10 phân3,1263,707
Buloog xi trắng 16 ly x 12 phân3,5524,133
Buloog xi trắng 16 ly x 15 phân4,2864,867
18 lyBuloog xi trắng 18 ly x 4 phân2,3393,255
Buloog xi trắng 18 ly x 5 phân2,6503,567
Buloog xi trắng 18 ly x 6 phân2,9263,843
Buloog xi trắng 18 ly x 7 phân3,2074,123
Buloog xi trắng 18 ly x 8 phân3,4954,412
Buloog xi trắng 18 ly x 10 phân4,0584,974
Buloog xi trắng 18 ly x 12 phân4,7005,616
Buloog xi trắng 18 ly x 15 phân5,5366,452
20 lyBuloog xi trắng 20 ly x 4 phân3,0434,265
Buloog xi trắng 20 ly x 5 phân3,3434,566
Buloog xi trắng 20 ly x 6 phân3,7194,941
Buloog xi trắng 20 ly x 7 phân4,0435,265
Buloog xi trắng 20 ly x 8 phân4,4245,646
Buloog xi trắng 20 ly x 10 phân5,1686,390
Buloog xi trắng 20 ly x 12 phân5,9837,205
Buloog xi trắng 20 ly x 15 phân6,8728,094
22 lyBuloog xi trắng 22 ly x 5 phân5,7147,279
Buloog xi trắng 22 ly x 6 phân5,9147,479
Buloog xi trắng 22 ly x 7 phân6,3797,944
Buloog xi trắng 22 ly x 8 phân6,9788,542
Buloog xi trắng 22 ly x 10 phân8,0419,606
Buloog xi trắng 22 ly x 12 phân8,70510,270
Buloog xi trắng 22 ly x 15 phân11,75113,315
24 lyBuloog xi trắng 24 ly x 5 phân6,7129,096
Buloog xi trắng 24 ly x 6 phân6,9109,295
Buloog xi trắng 24 ly x 7 phân7,4429,827
Buloog xi trắng 24 ly x 8 phân7,97410,358
Buloog xi trắng 24 ly x 10 phân9,10411,489
Buloog xi trắng 24 ly x 12 phân10,30012,685
Buloog xi trắng 24 ly x 15 phân13,55515,940
27 lyBuloog xi trắng 27 ly x 6 phân13,42217,744
Buloog xi trắng 27 ly x 7 phân13,68818,010
Buloog xi trắng 27 ly x 8 phân14,88419,206
Buloog xi trắng 27 ly x 10 phân17,01021,333
Buloog xi trắng 27 ly x 12 phân19,00423,326
Buloog xi trắng 27 ly x 15 phân22,59226,914
30 lyBuloog xi trắng 30 ly x 6 phân18,47224,285
Buloog xi trắng 30 ly x 7 phân19,00424,816
Buloog xi trắng 30 ly x 8 phân19,80125,614
Buloog xi trắng 30 ly x 10 phân23,52229,335
Buloog xi trắng 30 ly x 12 phân26,31332,126
Buloog xi trắng 30 ly x 15 phân29,90135,714


Bulong kẽm 10 x 80Bộ1,470
Bulong kẽm 10 x 100Bộ1,575
Bulong kẽm 10 x 120Bộ1,859
Bulong kẽm 10 x 140Bộ1,922
Bulong kẽm 10 x 150Bộ1,995
Bulong kẽm 10 x 160Bộ2,100
Bulong kẽm 10 x 180Bộ2,489
Bulong kẽm 10 x 200Bộ2,730
Bulong kẽm 10 x 220Bộ2,835
Bulong kẽm 10 x 250Bộ2,940
Bulong kẽm 10 x 280Bộ3,150
Bulong kẽm 10 x 300Bộ4,200
Bulong kẽm 10 x 320Bộ3,570
Bulong kẽm 10 x 350Bộ3,990
Bulong kẽm 12 x 60Bộ1,523
Bulong kẽm 12 x 80Bộ2,100
Bulong kẽm 12 x 100Bộ2,205
Bulong kẽm 12 x 120Bộ2,730
Bulong kẽm 12 x 140Bộ2,625
Bulong kẽm 12 x 150Bộ2,730
Bulong kẽm 12 x 160Bộ3,255
Bulong kẽm 12 x 180Bộ3,045
Bulong kẽm 12 x 200Bộ3,675
Bulong kẽm 12 x 220Bộ3,360
Bulong kẽm 12 x 240Bộ3,570
Bulong kẽm 12 x 250Bộ3,780
Bulong kẽm 12 x 280Bộ5,460
Bulong kẽm 12 x 300Bộ4,935
Bulong kẽm 12 x 320Bộ5,250
Bulong kẽm 12 x 350Bộ6,090
Bulong kẽm 12 x 400Bộ6,300
Bulong kẽm 12 x 420Bộ6,090
Bulong kẽm 12 x 450Bộ6,090
Bulong kẽm 12 x 480Bộ6,720
Bulong kẽm 12 x 500Bộ6,825
Bulong kẽm 14 x 80Bộ2,730
Bulong kẽm 14 x 100Bộ2,940
Bulong kẽm 14 x 120Bộ3,360
Bulong kẽm 14 x 140Bộ5,040
Bulong kẽm 14 x 150Bộ5,250
Bulong kẽm 14 x 160Bộ5,460
Bulong kẽm 14 x 180Bộ5,670
Bulong kẽm 14 x 200Bộ5,880
Bulong kẽm 14 x 220Bộ6,090
Bulong kẽm 14 x 240Bộ6,300
Bulong kẽm 14 x 250Bộ6,615
Bulong kẽm 14 x 280Bộ6,825
Bulong kẽm 14 x 300Bộ6,825
Bulong kẽm 14 x 320Bộ7,350
Bulong kẽm 14 x 350Bộ7,875
Bulong kẽm 14 x 380Bộ8,085
Bulong kẽm 14 x 400Bộ8,190
Bulong kẽm 14 x 420Bộ8,610
Bulong kẽm 14 x 450Bộ8,925
Bulong kẽm 14 x 480Bộ9,240
Bulong kẽm 14 x 500Bộ10,290
Bulong kẽm 16 x 80Bộ3,570
Bulong kẽm 16 x 100Bộ3,990
Bulong kẽm 16 x 120Bộ4,410
Bulong kẽm 16 x 140Bộ4,830
Bulong kẽm 16 x 150Bộ5,040
Bulong kẽm 16 x 160Bộ5,040
Bulong kẽm 16 x 180Bộ5,355
Bulong kẽm 16 x 200Bộ5,250
Bulong kẽm 16 x 220Bộ6,300
Bulong kẽm 16 x 240Bộ6,510
Bulong kẽm 16 x 250Bộ5,250
Bulong kẽm 16 x 280Bộ7,770
Bulong kẽm 16 x 300Bộ7,875
Bulong kẽm 16 x 320Bộ8,400
Bulong kẽm 16 x 350Bộ8,925
Bulong kẽm 16 x 380Bộ9,240
Bulong kẽm 16 x 400Bộ9,450
Bulong kẽm 16 x 420Bộ12,390
Bulong kẽm 16 x 450Bộ12,915
Bulong kẽm 16 x 480Bộ13,125
Bulong kẽm 16 x 500Bộ9,240
Bulong kẽm 18 x 80Bộ6,090
Bulong kẽm 18 x 100Bộ6,930
Bulong kẽm 18 x 120Bộ7,140
Bulong kẽm 18 x 140Bộ7,770
Bulong kẽm 18 x 150Bộ8,400
Bulong kẽm 18 x 160Bộ8,715
Bulong kẽm 18 x 180Bộ9,240
Bulong kẽm 18 x 200Bộ10,500
Bulong kẽm 18 x 220Bộ11,550
Bulong kẽm 18 x 250Bộ12,075
Bulong kẽm 18 x 280Bộ12,915
Bulong kẽm 18 x 300Bộ14,490
Bulong kẽm 18 x 320Bộ15,540
Bulong kẽm 18 x 350Bộ16,590
Bulong kẽm 18 x 380Bộ17,640
Bulong kẽm 18 x 400Bộ18,690
Bulong kẽm 18 x 450Bộ17,850
Bulong kẽm 18 x 500Bộ19,950
Bulong kẽm 18 x 550Bộ21,000
Bulong kẽm 18 x 600Bộ22,575
Bulong kẽm 20 x 80Bộ11,025
Bulong kẽm 20 x 100Bộ8,715
Bulong kẽm 20 x 120Bộ7,875
Bulong kẽm 20 x 140Bộ11,340
Bulong kẽm 20 x 150Bộ11,865
Bulong kẽm 20 x 160Bộ12,390
Bulong kẽm 20 x 180Bộ12,915
Bulong kẽm 20 x 200Bộ13,440
Bulong kẽm 20 x 220Bộ14,490
Bulong kẽm 20 x 250Bộ16,065
Bulong kẽm 20 x 280Bộ16,590
Bulong kẽm 20 x 300Bộ17,640
Bulong kẽm 20 x 320Bộ19,740
Bulong kẽm 20 x 350Bộ20,790
Bulong kẽm 20 x 380Bộ21,840
Bulong kẽm 20 x 400Bộ22,890
Bulong kẽm 20 x 450Bộ24,990
Bulong kẽm 20 x 500Bộ28,140
Bulong kẽm 20 x 550Bộ31,290
Bulong kẽm 20 x 600Bộ33,390
Bulong kẽm 22 x 80Bộ9,030
Bulong kẽm 22 x 100Bộ9,765
Bulong kẽm 22 x 120Bộ8,925
Bulong kẽm 22 x 140Bộ12,390
Bulong kẽm 22 x 150Bộ13,440
Bulong kẽm 22 x 160Bộ13,650
Bulong kẽm 22 x 180Bộ14,490
Bulong kẽm 22 x 200Bộ15,540
Bulong kẽm 22 x 220Bộ16,590
Bulong kẽm 22 x 250Bộ17,640
Bulong kẽm 22 x 280Bộ20,265
Bulong kẽm 22 x 300Bộ22,050
Bulong kẽm 22 x 320Bộ22,575
Bulong kẽm 22 x 350Bộ23,625
Bulong kẽm 22 x 380Bộ26,250
Bulong kẽm 22 x 400Bộ27,825
Bulong kẽm 22 x 450Bộ31,500
Bulong kẽm 22 x 500Bộ36,225
Bulong kẽm 22 x 550Bộ39,375
Bulong kẽm 22 x 600Bộ43,575
Bulong kẽm 24 x 80Bộ12,915
Bulong kẽm 24 x 100Bộ13,965
Bulong kẽm 24 x 120Bộ10,500
Bulong kẽm 24 x 150Bộ17,115
Bulong kẽm 24 x 180Bộ18,900
Bulong kẽm 24 x 200Bộ20,475
Bulong kẽm 24 x 220Bộ21,525
Bulong kẽm 24 x 250Bộ23,100
Bulong kẽm 24 x 300Bộ25,725
Bulong kẽm 24 x 350Bộ28,875
Bulong kẽm 24 x 400Bộ32,550
Bulong kẽm 24 x 450Bộ34,650
Bulong kẽm 24 x 500Bộ37,800
Bulong kẽm 24 x 550Bộ40,950
Bulong kẽm 24 x 600Bộ44,100

 

 

Rất cám ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ.

Phản hồi nhanh 0259 355 2345   

        0962 237 058 Kim Tuyết


NIỀM ĐAM MÊ SÁNG TẠO CUỘC SỐNG.

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Đang truy cập: 16
Trong ngày: 52
Trong tuần: 1113
Lượt truy cập: 62277076

CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK HẢI ÂU

MST: 0315395993

 Địa Chỉ: 8/16 PHẠM HÙNG, PHƯỜNG 4, QUẬN 8 TP.HCM
Chi nhánh 2: 206 đường Huỳnh Phước, Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận
Thông tin liên hệ:
0905.812.791 (zalo)
096.2237.058 - Kim Tuyết
03.99.11.57.88 - Trà Mi
090.258.1020 - Kim Hoàng
0989.467.145 - Mr DUY
Email: vattuhaiau@gmail.com : websites:www.vattusi.com