Từ khóa
BULONG - ỐC VÍT
DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY HÀNG CAO CẤP
DỤNG CỤ CẦM TAY DÙNG KHÍ NÉN
Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Sản phẩm nằm trong danh mục:
BULONG - ỐC VÍT -> BULONG LỤC GIÁC NGOÀI

Bulong lục giác ngoài cấp bền 4.6 \

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Liên hệ

Số lượng    

Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá:  
Đánh giá của bạn:
Lượt xem: 1404

 

Bulong lục giác ngoài cấp bền 4.6 

Chất liệu bằng sắt

Đường kính từ 5mm - 30mm " M5 - M 30 "

Chiều dài từ 10 mm - 500 mm " M10 - M 500"

BẢNG GIÁ BULOOG XI TRẮNG REN SUỐT 
Bộ  = 1 tán + 1 bulong

 

QUY CÁCHTÊN SẢN PHẨM GIÁ / CONGIÁ / BỘ
5 LY Buloog xi trắng 5 ly x 1 phân76108
Buloog xi trắng 5 ly x 1.5 phân84117
Buloog xi trắng 5 ly x 2 phân94127
Buloog xi trắng 5 ly x 2.5 phân104137
Buloog xi trắng 5 ly x 3 phân114147
Buloog xi trắng 5 ly x 4 phân133165
6 LYBuloog xi trắng 6 ly x 1 phân107158
Buloog xi trắng 6 ly x 1.5 phân119170
Buloog xi trắng 6 ly x 2 phân133184
Buloog xi trắng 6 ly x 2.5 phân149200
Buloog xi trắng 6 ly x 3 phân163214
Buloog xi trắng 6 ly x 3.5 phân175226
Buloog xi trắng 6 ly x 4 phân189240
Buloog xi trắng 6 ly x 5 phân229279
Buloog xi trắng 6 ly x 6 phân255306
Buloog xi trắng 6 ly x 7 phân369420
Buloog xi trắng 6 ly x 8 phân396447
Buloog xi trắng 6 ly x 10 phân540591
Buloog xi trắng 6 ly x 12 phân615666
Buloog xi trắng 6 ly x 15 phân776827
8 lyBuloog xi trắng 8 ly x 1.5 phân217324
Buloog xi trắng 8 ly x 2 phân241348
Buloog xi trắng 8 ly x 2.5 phân271378
Buloog xi trắng 8 ly x 3 phân291397
Buloog xi trắng 8 ly x 3.5 phân332438
Buloog xi trắng 8 ly x 4 phân343450
Buloog xi trắng 8 ly x 5 phân412519
Buloog xi trắng 8 ly x 6 phân465571
Buloog xi trắng 8 ly x 7 phân587694
Buloog xi trắng 8 ly x 8 phân642749
Buloog xi trắng 8 ly x 10 phân806913
Buloog xi trắng 8 ly x 12 phân9601,067
Buloog xi trắng 8 ly x 15 phân1,1281,235
Buloog xi trắng 8 ly x 18 phân1,4211,528
Buloog xi trắng 8 ly x 20 phân1,5691,675
10 lyBuloog xi trắng 10 ly x 2 phân492715
Buloog xi trắng 10 ly x 2.5 phân533756
Buloog xi trắng 10 ly x 3 phân585809
Buloog xi trắng 10 ly x 4 phân677900
Buloog xi trắng 10 ly x 5 phân7821,006
Buloog xi trắng 10 ly x 6 phân8881,112
Buloog xi trắng 10 ly x 7 phân1,0521,276
Buloog xi trắng 10 ly x 8 phân1,1461,370
Buloog xi trắng 10 ly x 10 phân1,3871,611
Buloog xi trắng 10 ly x 12 phân1,6571,880
Buloog xi trắng 10 ly x 15 phân1,9752,198
Buloog xi trắng 10 ly x 18 phân2,2992,523
Buloog xi trắng 10 ly x 20 phân2,5142,737
12 lyBuloog xi trắng 12 ly x 2.5 phân683981
Buloog xi trắng 12 ly x 3 phân7181,016
Buloog xi trắng 12 ly x 4 phân8471,145
Buloog xi trắng 12 ly x 5 phân9771,276
Buloog xi trắng 12 ly x 6 phân1,1001,398
Buloog xi trắng 12 ly x 7 phân1,2981,596
Buloog xi trắng 12 ly x 8 phân1,4211,719
Buloog xi trắng 12 ly x 10 phân1,7492,047
Buloog xi trắng 12 ly x 12 phân2,0132,311
Buloog xi trắng 12 ly x 15 phân2,3572,655
Buloog xi trắng 12 ly x 20 phân3,2243,522
14 lyBuloog xi trắng 14 ly x 3 phân1,0931,540
Buloog xi trắng 14 ly x 4 phân1,2431,690
Buloog xi trắng 14 ly x 5 phân1,4021,849
Buloog xi trắng 14 ly x 6 phân1,5822,029
Buloog xi trắng 14 ly x 7 phân1,8022,249
Buloog xi trắng 14 ly x 8 phân1,9342,381
Buloog xi trắng 14 ly x 10 phân2,3572,804
Buloog xi trắng 14 ly x 12 phân2,6943,141
Buloog xi trắng 14 ly x 15 phân3,2593,706
16 lyBuloog xi trắng 16 ly x 3 phân1,5432,124
Buloog xi trắng 16 ly x 4 phân1,6722,253
Buloog xi trắng 16 ly x 5 phân1,9032,484
Buloog xi trắng 16 ly x 6 phân2,1292,710
Buloog xi trắng 16 ly x 7 phân2,3212,903
Buloog xi trắng 16 ly x 8 phân2,6223,203
Buloog xi trắng 16 ly x 10 phân3,1263,707
Buloog xi trắng 16 ly x 12 phân3,5524,133
Buloog xi trắng 16 ly x 15 phân4,2864,867
18 lyBuloog xi trắng 18 ly x 4 phân2,3393,255
Buloog xi trắng 18 ly x 5 phân2,6503,567
Buloog xi trắng 18 ly x 6 phân2,9263,843
Buloog xi trắng 18 ly x 7 phân3,2074,123
Buloog xi trắng 18 ly x 8 phân3,4954,412
Buloog xi trắng 18 ly x 10 phân4,0584,974
Buloog xi trắng 18 ly x 12 phân4,7005,616
Buloog xi trắng 18 ly x 15 phân5,5366,452
20 lyBuloog xi trắng 20 ly x 4 phân3,0434,265
Buloog xi trắng 20 ly x 5 phân3,3434,566
Buloog xi trắng 20 ly x 6 phân3,7194,941
Buloog xi trắng 20 ly x 7 phân4,0435,265
Buloog xi trắng 20 ly x 8 phân4,4245,646
Buloog xi trắng 20 ly x 10 phân5,1686,390
Buloog xi trắng 20 ly x 12 phân5,9837,205
Buloog xi trắng 20 ly x 15 phân6,8728,094
22 lyBuloog xi trắng 22 ly x 5 phân5,7147,279
Buloog xi trắng 22 ly x 6 phân5,9147,479
Buloog xi trắng 22 ly x 7 phân6,3797,944
Buloog xi trắng 22 ly x 8 phân6,9788,542
Buloog xi trắng 22 ly x 10 phân8,0419,606
Buloog xi trắng 22 ly x 12 phân8,70510,270
Buloog xi trắng 22 ly x 15 phân11,75113,315
24 lyBuloog xi trắng 24 ly x 5 phân6,7129,096
Buloog xi trắng 24 ly x 6 phân6,9109,295
Buloog xi trắng 24 ly x 7 phân7,4429,827
Buloog xi trắng 24 ly x 8 phân7,97410,358
Buloog xi trắng 24 ly x 10 phân9,10411,489
Buloog xi trắng 24 ly x 12 phân10,30012,685
Buloog xi trắng 24 ly x 15 phân13,55515,940
27 lyBuloog xi trắng 27 ly x 6 phân13,42217,744
Buloog xi trắng 27 ly x 7 phân13,68818,010
Buloog xi trắng 27 ly x 8 phân14,88419,206
Buloog xi trắng 27 ly x 10 phân17,01021,333
Buloog xi trắng 27 ly x 12 phân19,00423,326
Buloog xi trắng 27 ly x 15 phân22,59226,914
30 lyBuloog xi trắng 30 ly x 6 phân18,47224,285
Buloog xi trắng 30 ly x 7 phân19,00424,816
Buloog xi trắng 30 ly x 8 phân19,80125,614
Buloog xi trắng 30 ly x 10 phân23,52229,335
Buloog xi trắng 30 ly x 12 phân26,31332,126
Buloog xi trắng 30 ly x 15 phân29,90135,714


Bulong kẽm 10 x 80Bộ1,470
Bulong kẽm 10 x 100Bộ1,575
Bulong kẽm 10 x 120Bộ1,859
Bulong kẽm 10 x 140Bộ1,922
Bulong kẽm 10 x 150Bộ1,995
Bulong kẽm 10 x 160Bộ2,100
Bulong kẽm 10 x 180Bộ2,489
Bulong kẽm 10 x 200Bộ2,730
Bulong kẽm 10 x 220Bộ2,835
Bulong kẽm 10 x 250Bộ2,940
Bulong kẽm 10 x 280Bộ3,150
Bulong kẽm 10 x 300Bộ4,200
Bulong kẽm 10 x 320Bộ3,570
Bulong kẽm 10 x 350Bộ3,990
Bulong kẽm 12 x 60Bộ1,523
Bulong kẽm 12 x 80Bộ2,100
Bulong kẽm 12 x 100Bộ2,205
Bulong kẽm 12 x 120Bộ2,730
Bulong kẽm 12 x 140Bộ2,625
Bulong kẽm 12 x 150Bộ2,730
Bulong kẽm 12 x 160Bộ3,255
Bulong kẽm 12 x 180Bộ3,045
Bulong kẽm 12 x 200Bộ3,675
Bulong kẽm 12 x 220Bộ3,360
Bulong kẽm 12 x 240Bộ3,570
Bulong kẽm 12 x 250Bộ3,780
Bulong kẽm 12 x 280Bộ5,460
Bulong kẽm 12 x 300Bộ4,935
Bulong kẽm 12 x 320Bộ5,250
Bulong kẽm 12 x 350Bộ6,090
Bulong kẽm 12 x 400Bộ6,300
Bulong kẽm 12 x 420Bộ6,090
Bulong kẽm 12 x 450Bộ6,090
Bulong kẽm 12 x 480Bộ6,720
Bulong kẽm 12 x 500Bộ6,825
Bulong kẽm 14 x 80Bộ2,730
Bulong kẽm 14 x 100Bộ2,940
Bulong kẽm 14 x 120Bộ3,360
Bulong kẽm 14 x 140Bộ5,040
Bulong kẽm 14 x 150Bộ5,250
Bulong kẽm 14 x 160Bộ5,460
Bulong kẽm 14 x 180Bộ5,670
Bulong kẽm 14 x 200Bộ5,880
Bulong kẽm 14 x 220Bộ6,090
Bulong kẽm 14 x 240Bộ6,300
Bulong kẽm 14 x 250Bộ6,615
Bulong kẽm 14 x 280Bộ6,825
Bulong kẽm 14 x 300Bộ6,825
Bulong kẽm 14 x 320Bộ7,350
Bulong kẽm 14 x 350Bộ7,875
Bulong kẽm 14 x 380Bộ8,085
Bulong kẽm 14 x 400Bộ8,190
Bulong kẽm 14 x 420Bộ8,610
Bulong kẽm 14 x 450Bộ8,925
Bulong kẽm 14 x 480Bộ9,240
Bulong kẽm 14 x 500Bộ10,290
Bulong kẽm 16 x 80Bộ3,570
Bulong kẽm 16 x 100Bộ3,990
Bulong kẽm 16 x 120Bộ4,410
Bulong kẽm 16 x 140Bộ4,830
Bulong kẽm 16 x 150Bộ5,040
Bulong kẽm 16 x 160Bộ5,040
Bulong kẽm 16 x 180Bộ5,355
Bulong kẽm 16 x 200Bộ5,250
Bulong kẽm 16 x 220Bộ6,300
Bulong kẽm 16 x 240Bộ6,510
Bulong kẽm 16 x 250Bộ5,250
Bulong kẽm 16 x 280Bộ7,770
Bulong kẽm 16 x 300Bộ7,875
Bulong kẽm 16 x 320Bộ8,400
Bulong kẽm 16 x 350Bộ8,925
Bulong kẽm 16 x 380Bộ9,240
Bulong kẽm 16 x 400Bộ9,450
Bulong kẽm 16 x 420Bộ12,390
Bulong kẽm 16 x 450Bộ12,915
Bulong kẽm 16 x 480Bộ13,125
Bulong kẽm 16 x 500Bộ9,240
Bulong kẽm 18 x 80Bộ6,090
Bulong kẽm 18 x 100Bộ6,930
Bulong kẽm 18 x 120Bộ7,140
Bulong kẽm 18 x 140Bộ7,770
Bulong kẽm 18 x 150Bộ8,400
Bulong kẽm 18 x 160Bộ8,715
Bulong kẽm 18 x 180Bộ9,240
Bulong kẽm 18 x 200Bộ10,500
Bulong kẽm 18 x 220Bộ11,550
Bulong kẽm 18 x 250Bộ12,075
Bulong kẽm 18 x 280Bộ12,915
Bulong kẽm 18 x 300Bộ14,490
Bulong kẽm 18 x 320Bộ15,540
Bulong kẽm 18 x 350Bộ16,590
Bulong kẽm 18 x 380Bộ17,640
Bulong kẽm 18 x 400Bộ18,690
Bulong kẽm 18 x 450Bộ17,850
Bulong kẽm 18 x 500Bộ19,950
Bulong kẽm 18 x 550Bộ21,000
Bulong kẽm 18 x 600Bộ22,575
Bulong kẽm 20 x 80Bộ11,025
Bulong kẽm 20 x 100Bộ8,715
Bulong kẽm 20 x 120Bộ7,875
Bulong kẽm 20 x 140Bộ11,340
Bulong kẽm 20 x 150Bộ11,865
Bulong kẽm 20 x 160Bộ12,390
Bulong kẽm 20 x 180Bộ12,915
Bulong kẽm 20 x 200Bộ13,440
Bulong kẽm 20 x 220Bộ14,490
Bulong kẽm 20 x 250Bộ16,065
Bulong kẽm 20 x 280Bộ16,590
Bulong kẽm 20 x 300Bộ17,640
Bulong kẽm 20 x 320Bộ19,740
Bulong kẽm 20 x 350Bộ20,790
Bulong kẽm 20 x 380Bộ21,840
Bulong kẽm 20 x 400Bộ22,890
Bulong kẽm 20 x 450Bộ24,990
Bulong kẽm 20 x 500Bộ28,140
Bulong kẽm 20 x 550Bộ31,290
Bulong kẽm 20 x 600Bộ33,390
Bulong kẽm 22 x 80Bộ9,030
Bulong kẽm 22 x 100Bộ9,765
Bulong kẽm 22 x 120Bộ8,925
Bulong kẽm 22 x 140Bộ12,390
Bulong kẽm 22 x 150Bộ13,440
Bulong kẽm 22 x 160Bộ13,650
Bulong kẽm 22 x 180Bộ14,490
Bulong kẽm 22 x 200Bộ15,540
Bulong kẽm 22 x 220Bộ16,590
Bulong kẽm 22 x 250Bộ17,640
Bulong kẽm 22 x 280Bộ20,265
Bulong kẽm 22 x 300Bộ22,050
Bulong kẽm 22 x 320Bộ22,575
Bulong kẽm 22 x 350Bộ23,625
Bulong kẽm 22 x 380Bộ26,250
Bulong kẽm 22 x 400Bộ27,825
Bulong kẽm 22 x 450Bộ31,500
Bulong kẽm 22 x 500Bộ36,225
Bulong kẽm 22 x 550Bộ39,375
Bulong kẽm 22 x 600Bộ43,575
Bulong kẽm 24 x 80Bộ12,915
Bulong kẽm 24 x 100Bộ13,965
Bulong kẽm 24 x 120Bộ10,500
Bulong kẽm 24 x 150Bộ17,115
Bulong kẽm 24 x 180Bộ18,900
Bulong kẽm 24 x 200Bộ20,475
Bulong kẽm 24 x 220Bộ21,525
Bulong kẽm 24 x 250Bộ23,100
Bulong kẽm 24 x 300Bộ25,725
Bulong kẽm 24 x 350Bộ28,875
Bulong kẽm 24 x 400Bộ32,550
Bulong kẽm 24 x 450Bộ34,650
Bulong kẽm 24 x 500Bộ37,800
Bulong kẽm 24 x 550Bộ40,950
Bulong kẽm 24 x 600Bộ44,100

 

 

PHẢN HỒI DỊCH VỤ

096 2237 058 - 0989 467 145

 


NIỀM ĐAM MÊ SÁNG TẠO CUỘC SỐNG.

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Đang truy cập: 15
Trong ngày: 118
Trong tuần: 888
Lượt truy cập: 62681469

CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK HẢI ÂU

MST: 0315395993

 Địa Chỉ: 8/16 PHẠM HÙNG, PHƯỜNG 4, QUẬN 8 TP.HCM
Thông tin liên hệ:
0905.812.791 (zalo)
096.2237.058 - Kim Tuyết
0399.115.788 - Trà Mi
0946.451.023 Diệu Hằng
0989.467.145 - Mr DUY
Email: vattuhaiau@gmail.com : websites:www.vattusi.com